Tarieven

Tarieven

Intakegesprek (45 min) Gratis
Een intakegesprek kan in overleg ook ’s avonds plaatsvinden.
Coachwandeling (à  1,5 uur) €129,-
Anti-Pieker Coachtraject (per wandeling à 1,5 uur) €119,-
Groepsthemawandeling (elke 2e zaterdag van de maand. 1,5 uur) € 15,-
Zondagochtend rustwandeling (1 uur) Gratis
Tegoedbon (voor 1 x 60 min) € 50,-
Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Heb je belangstelling voor een Anti-Pieker Coachtraject of een coachwandeling? Voel je vrij om het contactformulier in te vullen.

Werkdagen en tijden
Maandag 9.00-14.00
Dinsdag tot en met zaterdag van 9.00-17.00

Afspraak annuleren
Tot 24 uur voor de afspraak kan er kosteloos geannuleerd worden.

Vergoeding
Kosten voor een coachtraject kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden:

 • Via PGB, een persoonsgebonden budget.
  Bespreek met je werkgever dat je interesse hebt in een wandelcoachtraject voor jou persoonlijke ontwikkeling.
 • Via je werkgever.
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf.
  Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via het UWV.
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
 • Via de gemeente.
  Heb je een WMO-indicatie voor individuele begeleiding, dan kun je in aanmerking komen voor alternatieve begeleiding. Informeer bij het sociale wijkteam van je eigen gemeente of die het vergoed kan worden.

Vergoeding
De kosten voor coaching door de piekerspecialist worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bedenk wel dat:

 • de eerste kosten van een reguliere psycholoog onder het eigen risico vallen en dus óók voor eigen rekening zijn. De eigen bijdrage bij een zorgverzekeraar varieert van minimaal 385 tot maximaal 885 euro.
 • ik geen wachtlijst heb, dus je kunt snel terecht.
 • je overdag, ’s avonds en ook op zaterdag bij mij terecht kunt.
 • je geen verwijzing van een huisarts nodig hebt.
 • informatie die je met mij deelt vertrouwelijk blijft, en niet gedeeld wordt met een huisarts of zorgverzekeraar.
 • ik persoonlijk maatwerk lever, gebaseerd op jouw situatie.

Reageren is niet mogelijk