Privacy

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de AVG-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: GDPR genoemd, General Data Protection Regulation). Deze privacywet vereist dat bedrijven zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens en dat ze duidelijk moeten zijn over hun verwerking van persoonsgegevens, hoe ze die bewaren en beschermen. Dit moet worden weergeven in een privacyverklaring.
De Piekerspecialist wil uiteraard zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van betrokkenen.

Onderstaande privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.piekerspecialist.nl bezoekt en/of gebruik maakt van een van mijn diensten. Met mijn privacyverklaring wil ik je duidelijkheid geven over de manier waarop ik omga met jouw gegevens en welke rechten jij daarbij hebt. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met me op per e-mail agnes@piekerspecialist.nl.

Privacyverklaring

Versie 1, 23-05-2018

Van wie verwerkt De Piekerspecialist de persoonsgegevens?
De Piekerspecialist verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen, of heeft gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van mensen die contact opnemen of hebben genomen met De Piekerspecialist via de website, e-mail, social media of telefoon. Het kunnen ook gegevens zijn van mensen die werkzaam zijn bij een bedrijf of organisatie waar De Piekerspecialist een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Piekerspecialist?
Bij gebruik van mijn diensten ontvang ik, De Piekerspecialist, informatie van jou en over jou. Denk daarbij o.a. gegevens als je voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens ontvang ik als je je aanmeldt via mijn website, per e-mail of telefoon.

Bij gebruik van mijn diensten gaat het ook om gegevens betreffende je persoonlijke omstandigheden (klachten, problemen, werk- en/of privé-omstandigheden) en je hulpvraag. Meestal worden deze gegevens uitgewisseld in direct (telefonisch) contact en soms per mail. Ik houd een dossier bij van deze gegevens. Dat is nodig om mijn diensten volledig op jou af te stemmen om jou te kunnen helpen. Al deze gegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor mij.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?
a. Je e-mail adres of telefoonnummer gebruik ik om contact met je te onderhouden of informatie te verstrekken.
b. Versturen van nieuwsbrieven, de Piekerspecialist Post, met aanbiedingen en/of relevante informatie. Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je 1 tot 2 keer per maand een e-mailnieuwsbrief ’Piekerspecialist Post’, verzonden via Chimpmail. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
c. Gedrag en bezoekgegevens website. Op https://www.piekerspecialist.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Het IP-adres of device-ID wordt gebruikt voor cookies door Google Analytics. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken, zoals bezoekersaantallen. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie.
d. Aanbieden van diensten. Via het contactformulier op mijn website kun je je aanmelden om gebruik te maken van mijn diensten. Je vult dan je naam, mailadres en telefoonnummer in. Daarna verloopt contact via mijn mail agnes@piekerspecialist.nl of telefoon.
e. Factureren. Om te factureren wordt jouw naam, (e-mail) adres, of factuuradres gebruikt. Financiële gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor mijn dienst, kan ik bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau, of om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.
f. Om te voldoen aan de door mij rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
g. Andere, meer persoonlijke gegevens (zoals gegevens over fysieke en mentale gezondheid, welbevinden, werk- en/of privé-omstandigheden en persoonlijke ontwikkeling) worden gebruikt voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening.
h. Klantervaring op mijn website. Ik plaats nooit zomaar klantgegevens op mijn website. Alleen na overleg en toestemming van jou, kan ik een bijvoorbeeld jouw klantervaring op mijn website zetten of verwerken in een blog.
i. Overig. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden gegeven om te verwerken.

Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven. Als je een aanpassing wilt, stuur dan een mail naar agnes@piekerspecialist.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt door naar (een kopie van) je identiteitsbewijs te vragen.

Duur gegevens bewaren
Het bewaren van jouw persoonsgegevens is zolang als nodig voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Derden
Alle persoonsgegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor mij. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven. Ik heb geen cont(r)acten met zorgverzekeraars. Het kan wel zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je klant bent van piekerspecialist.nl dan heeft de boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens voor mijn financiële administratie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn website kan het zijn dat ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit moet overhandigen. Of het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.
De volgende cookies plaatst mijn website:
a. Cookie voor Google Analytics
De website https://www.piekerspecialist.nl maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht worden, maar niet door wie. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.
b. Social media-deel-knoppen
Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts of sites te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Google+. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIn en Google+ welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen
a. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
b. Jouw gegeven die je via de contactformulieren op mijn website invult worden naar mij verstuurd via een beveiligde internetverbinding met SSL-versleuteling. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. SSL zorgt ervoor dat de data die tussen systemen verstuurd wordt, versleuteld wordt en zo onleesbaar wordt gemaakt door gebruik te maken van encryptie-algoritmen om de data zo te coderen dat anderen dit niet kunnen lezen wanneer het wordt verzonden.
c. Bij e-mailing via agnes@piekerspecialist.nl wordt gebruik gemaakt van authenticatie en TLS-versleuteling om misbruik tegen te gaan. TLS staat voor een veiligere versie van SSL.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Dit is de nu geldende privacyverklaring van De Piekerspecialist. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Gegevens van mijn bedrijf
De Piekerspecialist
Agnes van Rossum
Psychologie & Coaching
KvK nr: 62179098
’t Zand 19, 3544 NC, Utrecht
Website: www.piekerspecialist.nl
E-mail: agnes@piekerspecialist.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.