Tarieven

Tarieven

Intakegesprek (30 tot 45 min) Gratis
Een telefonisch intakegesprek kan ook ’s avonds plaatsvinden.
Coachwandeling (à  1,5 uur) €129,-
Zondagochtend rustwandeling (groepswandeling van 1 uur) Gratis
Het tarief is inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor werkgevers. Vaak is een werkgever bereid de kosten (geheel of gedeeltelijk) te dragen.

Heb je belangstelling voor een Anti-Pieker Coachtraject of een coachwandeling? Voel je vrij om het contactformulier in te vullen.

Werkdagen en tijden
Maandag en vrijdag 9.00-14.15 uur.
Dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur.
Woensdag en zaterdag 9.00-12.00 uur.
Een telefonisch intake kan ook ’s avonds plaatsvinden.

Afspraak annuleren
Tot 24 uur voor de afspraak kan er kosteloos geannuleerd worden. Bij afzeggen van de afspraak binnen 24 uur wordt € 50,- in rekening gebracht.

Vergoeding
Kosten voor een coachtraject kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden:

 • Via PGB, een persoonsgebonden budget.
  Bespreek met je werkgever dat je interesse hebt in een wandelcoachtraject voor jou persoonlijke ontwikkeling.
 • Via je werkgever.
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf.
  Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • ZZP-er.
  Als ZZP-er kun je coachingskosten opvoeren als bedrijfskosten.
 • Via het UWV.
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
 • Via de gemeente.
  Heb je een WMO-indicatie voor individuele begeleiding, dan kun je in aanmerking komen voor alternatieve begeleiding. Informeer bij het sociale wijkteam van je eigen gemeente of die het vergoed kan worden.

Vergoeding
De kosten voor coaching en psychologische begeleiding door de piekerspecialist worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bedenk wel dat:

 • de eerste kosten van een reguliere psycholoog onder het eigen risico vallen en dus óók voor eigen rekening zijn. De eigen bijdrage bij een zorgverzekeraar varieert van minimaal 385 tot maximaal 885 euro.
 • ik geen wachtlijst heb, dus je kunt snel terecht.
 • je overdag, ’s avonds en ook op zaterdag bij mij terecht kunt.
 • je geen verwijzing van een huisarts nodig hebt.
 • informatie die je met mij deelt vertrouwelijk blijft, en niet gedeeld wordt met een huisarts of zorgverzekeraar.
 • ik persoonlijk maatwerk lever, gebaseerd op jouw situatie.

Zwanen Máximapark

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.